As curator and artist for exhibitons ‘China-Reflection, courage and identity’  at Pand Paulus in Schiedam
From November 13th until December 4th 2011

The exhibition shows the works of eleven Chinese artists living in the Netherlands. What these artists have in common is their Chinese background. But just what seems to be mutual lies also the differences: whereas one is born in China and now for many years is living in the Netherlands as an adult, the other grew up as a “second generation” Chinese in the Netherlands, where one is born from a mixed marriage, the other is a "treasure" of the "one-child policy", and has opted for a life in the Netherlands far from her relatives.

All eleven artists have their own story, as one might feel more Dutch and the other more Chinese, but all experienced it as an enrichment to be part of two cultures, which however sometimes also yields conflict.

The opening of the exhibition will take place on Sunday, November 13th at 16:00 h with a singing performance by Zhongnai Han and a dancing performance "Demote Control" by Ka Yee Li and Zhanhong Liao: a journey of two Chinese artists about their roots and living environments. Both are able to speak Chinese, but funny enough they communicate in the Dutch language.

During the exhibition the performance will consist of two phases:
- First phase is at the opening of the exhibition
- Second phase will be during the last stage and with a Paulus’s Speech.

 

China Tentoonstelling-Ontmoeting, Reflectie, Inspiratie
Van 9 juli t/m 29 juli, Pulchri Studio

100 jaar nadat de eerste Chinezen in Nederland aankwamen laten 22 kunstenaars, Pulchri-leden en niet-Pulchri-leden, zich inspireren door China. Deze tentoonstelling is een ontmoeting met, en een refelctie op de beelden en installaties van de Chinese kunstenaars die voor Den Haag Sculptuur op het Lange Voorhout exposeren.

Hoe en waarom kwamen mijn voorouders 100 jaar geleden naar Nederland?
Deze vraag, die mij vaak wordt gesteld stel ik ook mijzelf. Tegenwoordig zijn er meer beweegredenen dan 100 jaar geleden om ´border crossing´ te ondernemen. Er wonen steeds meer westerlingen in China. De kinderen die een gemengd huwelijk worden al lang niet meer als ´Zazhong´, een ´bastaard´, gezien.

Oosterlingen en westelingen zijn verbonden met elkaar, of je dit nu ziet of niet (of wilt zien). Verbondenheid staat niet het uniek en authentiek zijn in de weg. Kunstenaars die over de grens gaan, zijn nieuwsgierig en open-minded. Ze zijn niet bang voor confrontatie en durven afstand te nemen van wat ze gewend zijn. Vaak voelen ze een pure behoefte en een roeping. Iets anders, iets nieuws geeft altijd inspiratie, maar ook een reflectie van het oude. Kunst is een uiting en verbindt alle mensen. Kunst heeft nu een maatschappelijke functie, terwijl het in de vorige eeuw religieuze doeleinden had, of alleen de elite bereikte.

In deze tentoonstelling is een goede mix te zien van diversiteit en kwaliteit, inhoud en vakmanschap, toegankelijkheid en communicatie, jong en oud, man en vrouw, traditioneel en vernieuwend. Het Yin en Yang speelt overal een rol. Wat is het geweldig om de beelden van de Chinese kunstenaars op het Lange Voorhout te kunnen zien, en binnen in de zalen van Pulchri Studio geprikkeld te kunnen worden door een ontmoeting van twee kunstzinnige werelden!

Als Chinees-Nederlandse kunstenaar en curator zie ik deze tentoonstelling als een feest om mijn collega´s met dezelfde passie te ontmoeten. Door kunst komen we dichter bij elkaar.

Ik wil hierbij Ceciel Brouwer danken voor haar geweldige steun en prettige samenwerking als stagiaire bij Pulchri. Ik wens haar alle goeds toe. Mijn dank gaat ook naar Dick Brongers en Siebrand Weitenberg voor het in mij gestelde vertrouwen.

Ik wens eenieder veel plezier met deze bijzondere tentoonstelling.

Zhanhong Liao, curator en beeldend kunstenaar
Vlaardingen, 8 mei 2011

 

 

 

Broken Lines Project

Broken Lines is a photographic project of five photographers, who joined the 1st International Environmental Art Symposium Zone Zero Gallikos River .
This project has started with one photo, which is herd over to the next photographer. This one reacts with a new photo….
In this way, a chain of photos is created.
Photographeres: Vassilis Karkatselis (Greece), Oliver Stahmann (Germany), Sylvy van Bochove (The Netherlands), Daniel Balanescu (Romania), Zhanhong Liao (China).

visit the link:
Broken Lines

http://www.youtube.com/watch?v=-Fq25Q1MnBw
http://go-zone-zero.blogspot.com/


Project/tentoonstelling ‘Made in China’, 2009

Voor haar meest recente project ‘Made in China’ roept Zhanhong Liao Vlaardingers uit alle windstreken op om foto’s digitaal in te zenden van ‘iets’ dat met China te maken heeft. Deelnemers kunnen bijv. een foto maken van een Chinees die ze kennen, een voorwerp of eten uit China, alles mag! "Het moet een leuk project worden en niet te ingewikkeld". Zij laat zich graag verrassen door de inzendingen. "Ik sta open en ben erg nieuwsgierig naar wat mensen toezenden. Ik verwacht dat er zowel positieve als negatieve beelden komen, zeker omdat China soms negatief in het nieuws is.”
In zes weken zijn er bijna 400 inzendingen ge-upload op de site
www.madeinchina09.nl. Zhanhong wil nieuw werk laten zien waarbij morderne computertechniek gecombineerd wordt met menselijke betrokkenheid en schilderkunst, verbondenheid en verscheidenheid, rauwheid en details. Als resultaat is er een mozaiek van ‘images’ die weergeven een verbondenheid van kunstnaar en deelnemers, China en Nederland, resulterend in een textuur die recht doet aan onze diversiteit in etniciteit en authenticiteit. Die schijnbare fragmentatie is echter alleen zichtbaar voor diegenen die dat verschil willen zien. De uiteindelijke vorm is een organisch geheel die je als kijker naar de fotoprint gewaar wordt en ook in het dagelijks leven kan ervaren. Aan de kijker (oordeelvormer) de KEUS hoe de werkelijkheid te ervaren en waar de schijdslijnen te trekken.
Om de eenheid in diversiteit te benadrukken, is gekozen voor de vorm van de twee handen die een verbondenheid door alle culturen weerspiegelen. Alle mensen in alle culturen herkennen hierin een boodschap van vrede en ontmoetting.
Meer infomatie ziet u op 
www.madeinchina09.nl

Het project/benefiettentoonstelling De Brug naar China, 2008-2009
Dit project wilde hulp bieden aan de kinderen die slachtoffer werden van de aardbeving op 12 mei 2008 in Sichuan te China. Bovendien heeft het als doel een culturele uitwisseling tussen Nederland en China te ontwikkelen. Enkele dagen na de ramp heeft Zhanhong Liao het initiatief genomen om dit project op te zetten. Zhanhong wil een klimaat creëren waarin waardering, tevredenheid en optimisme een hoofdrol spelen. 39 Kunstenaars uit geheel Nederland zijn betrokken bij dit benefietproject. Een van de onderdelen is een grote tentoonstelling van 17 januari tot 8 februari 2009 in Pulchri Studio te Den Haag.
Zhanhong Liao en haar Rotterdamse collega Ferial Kheradpicheh exposeren samen met 39 andere kunstenaars, waaronder veel Pulchrileden. Al deze kunstenaars stellen kunstwerken ter beschikking voor het goede doel.

Meer infomatie ziet u op http://www.debrugnaarchina.nl

Project ‘Talking Compounds II’, Oeganda, 2008
Zhanhong Liao werd uitgenodigd voor deze Internationale Workshop die plaatsvond van 30 maart tot en met 14 april 2008 in Kazo, Kiruhura District te Oeganda. Kunstenaars uit Egypte, Kenya, Rwanda, Zambia, Tanzania, V.K., Zimbabwe, Nederland en Noorwegen werden warm ontvangen door de bewoners van Kazo, logeerden bij hen en aten met hen mee. De kunstenaars werkten met acht plaatselijke basisscholen (900 kinderen ongeveer) aan een project om HIV/AIDS en malaria te helpen voorkomen. Door met de kinderen in verschillende kunstvormen te werken, konden zij het Kazo Health Centre vol vrolijk gekleurde kunst hangen. De opening van het gebeuren was heel indrukwekkend. Er waren meer dan 500 aanwezigen.

Project/tentoonstellingen Trouwen & Houwen, 2007-2008
Meer dan 50 inwoners van Vlaardingen hebben zich aangemeld om mee te werken aan dit project. Kunstenares Zhanhong Liao wilde een dialoog initieren tussen haar en de deelnemers. Zij wilde dit bereiken door persoonlijke aandacht voor ieder individu te koppelen aan het thema Trouwen & Houwen. Uiteindelijk resulteerde dit in een artistiek product van iedere deelnemer.
Het resultaat met schilderijen, installaties en beelden was te zien in de Hollandia Galerie. Dit was in de periode februari 2008.
De officiële opening is op vrijdag 8 februari 2008 verricht door Zhanhong Liao. Zij bedankte alle mensen die bijdragen hebben geleverd aan dit bijzondere project. Voormalig stadsdichter Kees Alderliesten droeg een aantal van zijn gedichten voor en een performance in de vorm van een op het thema geïnspireerde duo-dans van Francisca en Nora was een tweede bijdrage aan de opening.
Dankzij de steun van Fonds Schiedam-Vlaardingen is er een catalogus gepresenteerd.
De tentoonstelling is goed bezocht. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat bewoners van het Zonnehuis in Vlaardingen de tentoonstelling een middagje bezocht hebben.

Project/Exhibition IDENTITY in Pand Paulus in Schiedam
from 4 November to 16 December 2007

Who you are, what your identity is, depends on all kinds of factors. It depends on what you do, where you come from, Who you want to be en what you dream for.  Also depends on whom you stay with and which group you belong to, or not. They make you who you are.

Not everyone has the feelings of being him self or being accepted as who he is.

Yearning is a magic word, it affects our lives as individuals along side conscious, emotions, and formation.
Is it so that the civilizations is deteriorating? And if so, would this be the reason of longing to the roots or the past? Or these nostalgic feelings come as a result of losing one’s spontaneous ability to express his/her feelings?

I  invite 9 international female visual artists to present our own views together our Identity. These 9 brilliant artists who I see as a college and a friend of me, has been inspiring me in their own way.

The nine invited participants are:
Zheng Shuang, Chinese, lives and works in Guangzhou, China  
Antje Webber, German, lives and works in Guangzhou/Germany
Miloslava Ledo, Spanish, lives and works in Paris, France
Wilma Kuil, Dutch, lives and works in Vlaardingen, The Netherlands
Beaty Czeto, Hungarian/Dutch, lives and works in Vlaardingen, The Netherlands
Jeanne Rombout, Dutch, lives and works in Rotterdam, The Netherlands
Paula Kouwenhoven, Dutch, lives and works in Delft, The Netherlands
Vivian Bondy, Denish, lives and works in Copenhagen, Denmark
Li Mei, Chinese/Dutch, lives and works in Rotterdam, The Netherlands

Thanks to Stichting Kunstwerkt for making this show and a catalogue possible.

 70-169 70-177 70-178 70-181 70-210 70-214 70-215 70-216 70-217 70-218 70-219 70-220 70-221 70-222 70-223 70-224 70-225 70-226 70-227 70-228 70-229 70-232 70-234 70-235 70-236 70-237 70-238 70-241 70-243 70-244 70-246 70-247 70-262 70-270 70-271 70-272 70-281 70-282 70-284 70-285 70-290 70-291 70-292 70-293 70-293BIG5 70-294 70-296 70-297 70-298 70-299 350-001 350-001-LAB 350-001GB2312-LAB 350-018 350-020 350-021 350-022 350-023 350-024 350-025 350-026 350-027 350-029 350-030 350-040 350-050 350-060 350-080 351-001 351-018 351-050 351-080 352-001 400-051 400-101 412-600 500-005 500-051 500-201 500-254 500-285 600-199 630-005 630-008 640-444 640-460 640-461 640-553 640-554 640-692 640-721 640-722 640-760 640-792 640-801 640-802 640-811 640-816 640-821 640-822 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-687 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 642-871 642-873 642-874 642-883 642-885 642-887 642-889 642-891 642-892 642-901 642-902 642-961 642-964 642-971 642-972 642-973 642-974 642-975 642-978 642-979 642-980 642-982 642-983 642-991 642-992 642-993 642-994 642-995 642-996 642-997